Skip to content

L’Escala

terrenys en venda l'escala

Terrenys residencials plurifamiliars a la Costa brava

L’Incasòl posa a la venda parcel·les amb diverses superfícies, modalitats i preus al Sector Residencial la Closa del Llop a L’Escala per a edificar un total de 140 habitatges.

 

Solars residencials per a promotors

5 Parcel·les
plurifamiliars

Per habitatges en règim lliure i HPO. Un total de 12.800 m² de sostre.

NOva zona

Ubicada entre el nucli urbà, la carretera GI-623 i el nus principal viari d’entrada al municipi. 

Entorn
privilegiat

Amb tots els serveis disponibles per un desenvolupament residencial atractiu.

Solars urbans a la venda a L'Escala

Plurifamiliar lliure

solar plurifamiliar a la venda

Parcel·la 30

Superfície: 2.270 m²
Sostre: 2.816 m²
Plurifamiliar lineal PB + 3
Règim: Lliure
Habitatges: 32
Preu: 1.050.368,00 €

Mès informació >>

sol residencials a la costa brava

Paracel·la 31

Superfície: 2.838,37 m²
Sostre: 2.816 m²
Plurifamiliar lineal PB + 3
Règim: Lliure
Habitatges: 32
Preu: 1.058.712,01 €

Mès informació >>

* Preu vigent fins el 28 de setembre de 2021. (Aquest preu és merament informatiu i no té cap valor contractual).

Plurifamiliar HPO

terreny residencial en venda lescala

Parcel·la 32

Superfície: 2.067,64 m²
Sostre: 2.400 m²
Plurifamiliar Aïllat: PB + 3
Règim: HPO General
Habitatges: 28
Preu: consultar

Mès informació >>

solar plurifamiliar hpo per promotors

Parcel·la 33

Superfície: 1.977,58 m²
Sostre: 2.400 m²
Plurifamiliar Aïllat: PB + 3
Règim: HPO General
Habitatges: 20
Preu: consultar

Mès informació >>

solar plurifamiliar hpo per promotors

Parcel·la 34

Superfície: 2.058,86 m²
Sostre: 2.400 m²
Plurifamiliar Aïllat: PB + 3
Règim: HPO General
Habitatges: 28
Preu: consultar

Mès informació >>

On es Troba?

¿Com és el sector residencial Closa del Llop?

Avantatges

Dades del sector

sol residencial a la venda

Àngel Gil

ESPECIALISTE
SÒL RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR