Skip to content

Figueres

solars a figueres

Terrenys residencials a Figueres

L’Incasòl posa a la venda parcel·les unifamiliars i plurifamiliars amb diverses superfícies i preus a l’Avinguda Costa Brava a la capital de l’Alt Empordà.

Per què comprar al Sector Av. Costa Brava?

Parcel·les plurifamiliars i unifamiliars

Per habitatges en règim d’HPO, concertat i lliure i habitatges unifamiliars de PB + 2.

Ben
comunicat

Amb la xarxa de transport públic a l’abast, a prop de l’estació de tren i autobus.

Entorn
privilegiat

Una nova zona residencial envoltada d’escoles, zones verdes i àrees comercials.

Solar residencial a la venda a
Figueres

Plurifamiliars

Terreny plurifamiliar 1

Plurifamiliar PB + 3 Concertat
Superfície: 1.240,57 m2
Sostre habitatge: 2.105,10 m2
Sostre comercial: 701,70 m2
Habitatges: 28
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 2

Plurifamiliar PB + 3 Concertat
Superfície: 1.225,13 m2
Sostre habitatge: 2.079 m2
Sostre comercial: 693 m2
Habitatges: 27
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 3

Plurifamiliar PB + 3 Concertat
Superfície: 1.225,13 m2
Sostre habitatge: 2.079 m2
Sostre comercial: 693 m2
Habitatges: 27
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 4

Plurifamiliar PB + 3 Concertat
Superfície: 836 m2
Sostre habitatge: 1.848 m2
Sostre comercial: 616 m2
Habitatges: 18
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

unifamiliar figueres

Terreny plurifamiliar 5

Plurifamiliar PB + 4 Lliure
Superfície: 2.310 m2
Sostre habitatge: 6.336 m2
Sostre comercial: 1.584 m2
Habitatges: 62
Clau: UZ18
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 12B

Plurifamiliar PB + 3 Lliure
Superfície: 1.040,29 m2
Sostre habitatge: 1.775,93 m2
Sostre comercial: 588 m2
Habitatges: 23
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 16

Plurifamiliar PB + 3 Lliure
Superfície: 2.536,54 m2
Sostre habitatge: 5.520 m2
Sostre comercial: 1.840 m2
Habitatges: 55
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 45

Plurifamiliar PB + 3 HPO
Superfície: 1.327,23 m2
Sostre habitatge: 3.417,60 m2
Sostre comercial: 1.323,80 m2
Habitatges: 34
Clau: UZ11
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 48

Plurifamiliar PB + 3 HPO
Superfície: 1.358,30 m2
Sostre habitatge: 2.044,50 m2
Sostre comercial: 681,50 m2
Habitatges: 27
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 50

Plurifamiliar PB + 3 HPO
Superfície: 1.071,67 m2
Sostre habitatge: 1.558,20 m2
Sostre comercial: 519,40 m2
Habitatges: 21
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

Terreny plurifamiliar 51

Plurifamiliar PB + 3 HPO
Superfície: 1.514,70 m2
Sostre habitatge: 2.310 m2
Sostre comercial: 770 m2
Habitatges: 30
Clau: UZ17
Preu a consultar

Mès informació >>

Unifamiliar

unifamiliar figueres

Terreny unifamiliar 42

Unifamiliar Arrenglerada PB + 2
Superfície: 249,55 m2
Sostre: 229,70 m2
Preu: 51.407,30 €

Venuda

* Preu vigent fins el 23/01/2021. (Aquest preu és merament informatiu i no té cap valor contractual).

unifamiliar figueres

Terreny unifamiliar 42

Unifamiliar Arrenglerada PB + 2
Superfície: 249,55 m2
Sostre: 229,70 m2
Preu: 51.407,30 €

Venuda

* Preu vigent fins el 23/01/2021. (Aquest preu és merament informatiu i no té cap valor contractual).

On es troba?

Com és el Sector Residencial
Av. Costa Brava?

Avantatges

Dades del sector

Entorn
natural

Serveis
públics

Zona
aparcament

Elizabeth Reyes

ESPECIALISTA
SÒL RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR

angel Gil-comercial sol residencial-incasòl

Àngel Gil

ESPECIALISTA
SÒL RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR