Skip to content

Parc de l’Alba

408 HA

NOU SECTOR

200 HA

PARC URBÀ

450€ M

INVERSIÓ PÚBLICA

30.000

LLOCS DE TREBALL

15.000

HABITANTS

5.377

HABITATGES

Parc de L'Alba

Un nou districte intel·ligent i sostenible
Envoltat de naturalesa
Foment de la indústria del coneixement
Corredor verd i parc natural
Mobilitat col·lectiva i compartida
Un centre d’innovació
Proximitat i connexió
Infraestructura digital
Vies per a bicicletes i vianants
Equilibrat i sostenible
Habitatges assequibles.

“Així és el Parc de l'Alba”

Tots els serveis a l'abast d'un sector de primera categoria. Un entorn on la innovació, investigació, negocis i qualitat de vida troben l'espai òptim per al seu desenvolupament. El sector més gran del sud d'Europa on trobar oportunitats d'inversió.

Usos admesos al Parc

El Parc de l'Alba és una zona al nord de la ciutat de Barcelona, en el cor de l'àrea metropolitana. Un nou barri amb les millors condicions per a viure i treballar, un nou desenvolupament urbà equilibrat i sostenible. Fomenta la indústria del coneixement i aposta decididament per la mobilitat sostenible. Un nou desenvolupament que té nom de parc perquè respecta l'entorn natural que l'envolta.

Usos admesos al Parc

El Parc de l’Alba és una zona al nord de la ciutat de Barcelona, en el cor de l’àrea metropolitana. Un nou barri amb les millors condicions per a viure i treballar, un nou desenvolupament urbà equilibrat i sostenible.

Fomenta la indústria del coneixement i aposta decididament per la mobilitat sostenible. Un nou desenvolupament que té nom de parc perquè respecta l’entorn natural que l’envolta.

PC1·PC2·PC3
Parc de la Ciència i de la Tecnològia

Activitats PCT (Parc de la Ciència i la Tecnologia) Industrial i oficines associades a les activitats PCT

PC2·PC3
Residències estudiants i gent gran

Residencial col·lectiu (no habitatge) i sanitari

PC2·PC3
Sanitari

Activitats PCT (Parc de la Ciència i la Tecnologia) Oficines, docent, cultural i sanitari.

CPD
Centre de processament de dades

Àrea per a la creació de noves instal·lacions de centres de base de dades.

PC2·PC3
Docent

Activitats docents associades al PCT (Parc de la Ciència i la Tecnologia)

PC4.H
Residencial i hoteler

Arees de nou creixement caracteritzades pel seu ús residencial (hoteler).

ZONA R
Residencial

Nou creixement destinat a habitatge plurifamiliar en règim lliure, HPO i concertat, ordenat en base a blocs aïllats o entre mitgeres.

Plànol del Parc de l'Alba

Tots els serveis a l’abast d’un sector de primera categoria. Un entorn on la innovació, investigació, negocis i qualitat de vida troben l’espai òptim per al seu desenvolupament. El sector més gran del sud d’Europa on trobar oportunitats d’inversió.

PC1

Parc de la ciencia i la tecnologia

Superfície total 134.795 m² | Sostre 215.672 m²

PC2

Parc de la ciència i la tecnològia

Superfície total 247.545,21 m² | Sostre 495.090,42 m²

PC3

Parc de la ciència i la tecnològia

Superfície total 147.794,21 m² | Sostre 475.897,36 m²

PC4

Parc de la ciència i la tecnològia · Comercial - Hoteler - Terciari

Superfície total 44.048,26 m² | Sostre 113.989,91 m²

PC4H

Residencial Hoteler

Superfície total 12.713 m² | Sostre 25.797,50 m²

PC5

Parc de la ciència i la tecnològia

Superfície total 46.649 m² | Sostre 93.298 m²

CPD

Parc de la ciència i la tecnològia · Centre de Processament de dades

Superfície total 60.768 m² | Sostre 68.060,16 m²

ZONA R

Zona residencial

Superfície total 222.628,65 m² | Sostre 571.419,65 m²

PC Parc de la ciència i la tecnologia.

DCP Centre de processament de dades.

ZONE R Zona residencial. 

Sòl a la Venda per Activitat Econòmica
al Parc de l'Alba

parc de l'alba

Parcel·la PC1-03.02


Superfície: 5.296,22 m²
Sostre: 8.473,95 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

parc de lalba

Parcel·la PC2-01.01


Superfície: 8.098,83 m²
Sostre: 16.197,66 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-06.02


Superfície: 2.596,53 m²
Sostre: 5.193,06 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

VENUDA

Parcel·la PC2-06.03


Superfície: 1.730,11 m²
Sostre: 3.460,22 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-06.04


Superfície: 1.459,53 m²
Sostre: 2.919,06 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-06.05


Superfície: 1.288,25 m²
Sostre: 2.576,50 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-07.01


Superfície: 6.774,74 m²
Sostre: 13.549,48 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-07.02


Superfície: 7.223,98 m²
Sostre: 14.447,96 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-07.03


Superfície: 5.267,62 m²
Sostre: 10.535,24 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2*-03.02


Superfície: 4.766,90 m²
Sostre: 9.533,80 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Juliol-23
Preu unitari: 530 €/m²st
Mès informació >

Parcel·la PC2*-03.03


Superfície: 7.237,14 m²
Sostre: 14.474,28 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Juliol-23
Preu unitari: 530 €/m²st

VENUDA

Parcel·la PC3*-08.01


Superfície: 11.485,41 m²
Sostre: 33.983,02 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 530 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3*-09.01


Superfície: 11.155,71 m²
Sostre: 35.921,39 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 530 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3-09.02


Superfície: 4.227,48 m²
Sostre: 13.612,49 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Inici Urbanització Gener-24
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3-09.03


Superfície: 3.648,34 m²
Sostre: 11.747,65 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Inici Urbanització Gener-24
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3-09.04


Superfície: 4.413,13 m²
Sostre: 14.210,28 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Inici Urbanització Gener-24
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3*-12.02


Superfície: 2.996,52 m²
Sostre: 9.648,79 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Consorci
Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 530 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3*-12.03


Superfície: 2.582,96 m²
Sostre: 8.317,13 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Consorci
Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 530 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.05


Superfície: 2.202,10 m²
Sostre: 4.404,20 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.06


Superfície: 2.088,71 m²
Sostre: 4.177,42 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.10


Superfície: 2.325,50 m²
Sostre: 4.651 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.11


Superfície: 2.211,25 m²
Sostre: 4.422,50 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.07


Superfície: 3.109,67 m²
Sostre: 6.219,34 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.12


Superfície: 2.097,34 m²
Sostre: 4.194,68 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.13


Superfície: 3.795,79 m²
Sostre: 7.591,58 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Sòl residencial plurifamiliar
a la venda al Parc de l'Alba

Solars residencials propietat de l’Institut Català del Sòl, situats dins de l’àmbit del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès, en règim lliure i d’HPO i destinats a promotors socials d’habitatge i promotors.

Parcel·la R-15.03

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 2.736,06 m²
Sostre habitatge: 6.839,62 m²st
Número habitatges: 75
Sostre comercial: 700 m²st
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 3.120.718,72 €
Mès informació >

Parcel·la R-34.01

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 4.591,16 m²
Sostre habitatge: 12.077,50 m²st
Número habitatges: 127
Sostre comercial: 600 m²st
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 4.998.937,25 €
Mès informació >

Parcel·la R-22.01

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 8.159,74 m²
Sostre habitatge: 27.079,22 m²st
Número habitatges: 271
Sostre comercial: 2.600 m²st
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 10.865.640,08 €
Mès informació >

Parcel·la R-21.01

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 8.512,69 m²
Sostre habitatge: 25.539 m²st
Número habitatges: 283
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 9.138.875,76 €
Vigent fins 23/02/2024


Mès informació >

Parcel·la R-30.01

Tipus hab.: LLIURE
Superfície: 5.187,46 m²
Sostre habitatge:12.661,40 m²st
Número habitatges: 95
Sostre comercial: 1.250 m²st
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 10.930.019,60 €

VENUDA

Parcel·la R-32.01

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 1.975,22 m²
Sostre habitatge: 2.496,07 m²st
Número habitatges: 27
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 893.193,69 €

VENUDA

Parcel·la R-07.01

Tipus hab.: LLIURE
Superfície: 5.414,21 m²
Sostre habitatge: 10.967,80 m²st
Número habitatges: 91
Propietat: 100% Consorci
Preu: 10.024.569,20 €


VENUDA

Parcel·la R-24.01

Tipus hab.: LLIURE
Superfície: 7.347,25 m²
Sostre habitatge: 20.571,60 m²st
Número habitatges: 27
Sostre comercial: 2.100 m²st
Propietat: 100%Consorci
Preu: 19.642.442,40 €

VENUDA

* Preu vigent per a les parcel·les és fins el 14 de març de 2025. (Aquest preu és merament informatiu i no té cap valor contractual).

Imagina el Parc de l'Alba

parc de l alba
parc de lalba - cerdanyola del valles
parc de l'alba cerdanyola del valles
terrenys parc de lalba incasol
terrenys per centre comercial_parc de l'alba
terrenys en venda parc de lalba

Imagina el Parc de l'Alba

parc de l alba
parc de lalba - cerdanyola del valles
parc de l'alba cerdanyola del valles
terrenys parc de lalba incasol
terrenys per centre comercial_parc de l'alba
terrenys en venda parc de lalba

Contacte

Aconseguiex tota la informació sobre el Parc de l'Alba

Preguntes Freqüents

Preguntes i respostes més rellevants sobre el Parc de l’Alba.

?

El sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès es desenvolupa mitjançant la gestió del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès integrat per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Actualment aquest sector es troba parcialment urbanitzat amb una programació d’obres d’urbanització que s’aniran realitzant durant els propers 6 anys.

Podeu trobar la informació referent als solars per a activitat econòmica i residencials a incasolsolars.cat o a la Direcció Comercial de l’Institut Català del Sòl al carrer Còrsega, 273, 1ª planta, 08008 Barcelona.

Les parcel·les que estan actualment a la venda (solars residencials plurifamiliars) estan destinades a promotors d’activitats econòmiques o terciàries, promotors privats residencials, cooperatives d’habitatge, fundacions o altres promotors socials i cal dir que en tot el sector no hi haurà parcel·les destinades a l’autopromoció particular d’habitatge unifamiliar.

business@biodiversity al B·S·P

Un distintiu atorgat per la Comissió Europea que reconeix l’esforç de les àrees d’activitat econòmica i empreses per integrar el capital natural i la biodiversitat en les seves pràctiques empresarials.

Restauració ecològica

Aplicació de "Solucions basades en la natura"

Gestió ecològica dels espais verds i sectors pendents d’edificar

Suport a l’agricultura

Xarxa d’itineraris saludables i pedagògics

business diversity-certificat parc de l'alba

408 HA

NOU SECTOR

200 HA

PARC URBÀ

450€ M

INVERSIÓ PÚBLICA

30.000

LLOCS DE TREBALL

15.000

HABITANTS

5.377

HABITATGES

Parc de L'Alba

Un nou districte intel·ligent i sostenible
Envoltat de naturalesa
Foment de la indústria del coneixement
Corredor verd i parc natural
Mobilitat col·lectiva i compartida
Un centre d’innovació
Proximitat i connexió
Infraestructura digital
Vies per a bicicletes i vianants
Equilibrat i sostenible
Habitatges assequibles.

“Així és el Parc de l'Alba”

Tots els serveis a l'abast d'un sector de primera categoria. Un entorn on la innovació, investigació, negocis i qualitat de vida troben l'espai òptim per al seu desenvolupament. El sector més gran del sud d'Europa on trobar oportunitats d'inversió.

Usos admesos al Parc

El Parc de l'Alba és una zona al nord de la ciutat de Barcelona, en el cor de l'àrea metropolitana. Un nou barri amb les millors condicions per a viure i treballar, un nou desenvolupament urbà equilibrat i sostenible. Fomenta la indústria del coneixement i aposta decididament per la mobilitat sostenible. Un nou desenvolupament que té nom de parc perquè respecta l'entorn natural que l'envolta.

Usos admesos al Parc

El Parc de l’Alba és una zona al nord de la ciutat de Barcelona, en el cor de l’àrea metropolitana. Un nou barri amb les millors condicions per a viure i treballar, un nou desenvolupament urbà equilibrat i sostenible.

Fomenta la indústria del coneixement i aposta decididament per la mobilitat sostenible. Un nou desenvolupament que té nom de parc perquè respecta l’entorn natural que l’envolta.

PC1·PC2·PC3
Parc de la Ciència i de la Tecnològia

Activitats PCT (Parc de la Ciència i la Tecnologia) Industrial i oficines associades a les activitats PCT

PC2·PC3
Residències estudiants i gent gran

Residencial col·lectiu (no habitatge) i sanitari

PC2·PC3
Sanitari

Activitats PCT (Parc de la Ciència i la Tecnologia) Oficines, docent, cultural i sanitari.

CPD
Centre de processament de dades

Àrea per a la creació de noves instal·lacions de centres de base de dades.

PC2·PC3
Docent

Activitats docents associades al PCT (Parc de la Ciència i la Tecnologia)

PC4.H
Residencial i hoteler

Arees de nou creixement caracteritzades pel seu ús residencial (hoteler).

ZONA R
Residencial

Nou creixement destinat a habitatge plurifamiliar en règim lliure, HPO i concertat, ordenat en base a blocs aïllats o entre mitgeres.

Plànol del Parc de l'Alba

Tots els serveis a l’abast d’un sector de primera categoria. Un entorn on la innovació, investigació, negocis i qualitat de vida troben l’espai òptim per al seu desenvolupament. El sector més gran del sud d’Europa on trobar oportunitats d’inversió.

PC1

Parc de la ciencia i la tecnologia

Superfície total 134.795 m² | Sostre 215.672 m²

PC2

Parc de la ciència i la tecnològia

Superfície total 247.545,21 m² | Sostre 495.090,42 m²

PC3

Parc de la ciència i la tecnològia

Superfície total 147.794,21 m² | Sostre 475.897,36 m²

PC4

Parc de la ciència i la tecnològia · Comercial - Hoteler - Terciari

Superfície total 44.048,26 m² | Sostre 113.989,91 m²

PC4H

Residencial Hoteler

Superfície total 12.713 m² | Sostre 25.797,50 m²

PC5

Parc de la ciència i la tecnològia

Superfície total 46.649 m² | Sostre 93.298 m²

CPD

Parc de la ciència i la tecnològia · Centre de Processament de dades

Superfície total 60.768 m² | Sostre 68.060,16 m²

ZONA R

Zona residencial

Superfície total 222.628,65 m² | Sostre 571.419,65 m²

PC Parc de la ciència i la tecnologia.

DCP Centre de processament de dades.

ZONE R Zona residencial. 

Sòl a la Venda per Activitat Econòmica
al Parc de l'Alba

parc de l'alba

Parcel·la PC1-03.02


Superfície: 5.296,22 m²
Sostre: 8.473,95 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

parc de lalba

Parcel·la PC2-01.01


Superfície: 8.098,83 m²
Sostre: 16.197,66 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-06.02


Superfície: 2.596,53 m²
Sostre: 5.193,06 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

VENUDA

Parcel·la PC2-06.03


Superfície: 1.730,11 m²
Sostre: 3.460,22 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-06.04


Superfície: 1.459,53 m²
Sostre: 2.919,06 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-06.05


Superfície: 1.288,25 m²
Sostre: 2.576,50 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-07.01


Superfície: 6.774,74 m²
Sostre: 13.549,48 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-07.02


Superfície: 7.223,98 m²
Sostre: 14.447,96 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-07.03


Superfície: 5.267,62 m²
Sostre: 10.535,24 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2*-03.02


Superfície: 4.766,90 m²
Sostre: 9.533,80 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Juliol-23
Preu unitari: 530 €/m²st
Mès informació >

Parcel·la PC2*-03.03


Superfície: 7.237,14 m²
Sostre: 14.474,28 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Inici Urbanització Juliol-23
Preu unitari: 530 €/m²st

VENUDA

Parcel·la PC3*-08.01


Superfície: 11.485,41 m²
Sostre: 33.983,02 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 530 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3*-09.01


Superfície: 11.155,71 m²
Sostre: 35.921,39 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 530 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3-09.02


Superfície: 4.227,48 m²
Sostre: 13.612,49 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Inici Urbanització Gener-24
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3-09.03


Superfície: 3.648,34 m²
Sostre: 11.747,65 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Inici Urbanització Gener-24
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3-09.04


Superfície: 4.413,13 m²
Sostre: 14.210,28 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Inici Urbanització Gener-24
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3*-12.02


Superfície: 2.996,52 m²
Sostre: 9.648,79 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Consorci
Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 530 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC3*-12.03


Superfície: 2.582,96 m²
Sostre: 8.317,13 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Consorci
Inici Urbanització Oct-22
Preu unitari: 530 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.05


Superfície: 2.202,10 m²
Sostre: 4.404,20 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.06


Superfície: 2.088,71 m²
Sostre: 4.177,42 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.10


Superfície: 2.325,50 m²
Sostre: 4.651 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.11


Superfície: 2.211,25 m²
Sostre: 4.422,50 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.07


Superfície: 3.109,67 m²
Sostre: 6.219,34 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.12


Superfície: 2.097,34 m²
Sostre: 4.194,68 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Parcel·la PC2-04.13


Superfície: 3.795,79 m²
Sostre: 7.591,58 m²
Ús permés: PCT
Propietat: 100% Incasòl
Estat: Urbanitzada
Preu unitari: 470 €/m²st

Mès informació >

Sòl residencial plurifamiliar
a la venda al Parc de l'Alba

Solars residencials propietat de l’Institut Català del Sòl, situats dins de l’àmbit del Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès, en règim lliure i d’HPO i destinats a promotors socials d’habitatge i promotors.

Parcel·la R-15.03

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 2.736,06 m²
Sostre habitatge: 6.839,62 m²st
Número habitatges: 75
Sostre comercial: 700 m²st
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 3.120.718,72 €
Mès informació >

Parcel·la R-34.01

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 4.591,16 m²
Sostre habitatge: 12.077,50 m²st
Número habitatges: 127
Sostre comercial: 600 m²st
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 4.998.937,25 €
Mès informació >

Parcel·la R-22.01

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 8.159,74 m²
Sostre habitatge: 27.079,22 m²st
Número habitatges: 271
Sostre comercial: 2.600 m²st
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 10.865.640,08 €
Mès informació >

Parcel·la R-21.01

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 8.512,69 m²
Sostre habitatge: 25.539 m²st
Número habitatges: 283
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 9.138.875,76 €
Vigent fins 23/02/2024


Mès informació >

Parcel·la R-30.01

Tipus hab.: LLIURE
Superfície: 5.187,46 m²
Sostre habitatge:12.661,40 m²st
Número habitatges: 95
Sostre comercial: 1.250 m²st
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 10.930.019,60 €

VENUDA

Parcel·la R-32.01

Tipus hab.: HPO-RG
Superfície: 1.975,22 m²
Sostre habitatge: 2.496,07 m²st
Número habitatges: 27
Propietat: 100% Incasòl
Preu: 893.193,69 €

VENUDA

Parcel·la R-07.01

Tipus hab.: LLIURE
Superfície: 5.414,21 m²
Sostre habitatge: 10.967,80 m²st
Número habitatges: 91
Propietat: 100% Consorci
Preu: 10.024.569,20 €


VENUDA

Parcel·la R-24.01

Tipus hab.: LLIURE
Superfície: 7.347,25 m²
Sostre habitatge: 20.571,60 m²st
Número habitatges: 27
Sostre comercial: 2.100 m²st
Propietat: 100%Consorci
Preu: 19.642.442,40 €

VENUDA

* Preu vigent per a les parcel·les és fins el 14 de març de 2025. (Aquest preu és merament informatiu i no té cap valor contractual).

Imagina el Parc de l'Alba

parc de l alba
parc de lalba - cerdanyola del valles
parc de l'alba cerdanyola del valles
terrenys parc de lalba incasol
terrenys per centre comercial_parc de l'alba
terrenys en venda parc de lalba

Imagina el Parc de l'Alba

parc de l alba
parc de lalba - cerdanyola del valles
parc de l'alba cerdanyola del valles
terrenys parc de lalba incasol
terrenys per centre comercial_parc de l'alba
terrenys en venda parc de lalba

Contacte

Aconseguiex tota la informació sobre el Parc de l'Alba

Preguntes Freqüents

Preguntes i respostes més rellevants sobre el Parc de l’Alba.

?

El sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès es desenvolupa mitjançant la gestió del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès integrat per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Actualment aquest sector es troba parcialment urbanitzat amb una programació d’obres d’urbanització que s’aniran realitzant durant els propers 6 anys.

Podeu trobar la informació referent als solars per a activitat econòmica i residencials a incasolsolars.cat o a la Direcció Comercial de l’Institut Català del Sòl al carrer Còrsega, 273, 1ª planta, 08008 Barcelona.

Les parcel·les que estan actualment a la venda (solars residencials plurifamiliars) estan destinades a promotors d’activitats econòmiques o terciàries, promotors privats residencials, cooperatives d’habitatge, fundacions o altres promotors socials i cal dir que en tot el sector no hi haurà parcel·les destinades a l’autopromoció particular d’habitatge unifamiliar.

business@biodiversity al B·S·P

Un distintiu atorgat per la Comissió Europea que reconeix l’esforç de les àrees d’activitat econòmica i empreses per integrar el capital natural i la biodiversitat en les seves pràctiques empresarials.

Restauració ecològica

Aplicació de "Solucions basades en la natura"

Gestió ecològica dels espais verds i sectors pendents d’edificar

Suport a l’agricultura

Xarxa d’itineraris saludables i pedagògics

business diversity-certificat parc de l'alba