Skip to content

Olvan

olvan - terrenys industrials en venda

Solars industrials disponibles al Berguedà

L’Incasòl posa a la venda parcel·les amb diferents superfícies i preus al sector industrial Rocarodona a Olvan.

Per què comprar al nou sector d'activitat econòmica Rocarodona?

14 Parcel·les industrials

Amb superficies d’entre 1.800 i 13.000 m², tots els serveis i a preus competitius.

ben comunicades

El polígon està ubicat a la sortida Gironella Nord de l’Eix de Llobregat (C-16 )

Entorn

Situat en un entorn tranquil i envoltat de empreses importants dins del territori. 

Terrenys industrials a la venda a Olvan

Fase 1A d'urbanització

De conformitat amb el pla d’etapes de le sobres d’urbanització a desenvolupar en aquest sector, d’aquestes parcel·les només resta pendent per executar unes obres per posar en servei la instal·lació elèctrica.

terreno industrial en venta

Parcel·la 31

Superfície: 5.702,00 m²
Edificabilitat: 4.276,50 m²st
Tipologia: indústria aïllada 1
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 45%
Preu: 347.822 €

VENUT

comprar terreno

Parcel·la 32

Superfície: 5.738,00 m²
Edificabilitat: 4.303,50 m²st
Tipologia: indústria aïllada 1
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 45%
Preu unitari: 60 €/m²
Preu: 344.280 €
Més informació>>

terrenys en venda

Parcel·la 37

Superfície: 2.767,00 m²
Edificabilitat: 1.936,90 m²st
Tipologia: indústria aïllada 2
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 50%
Preu: 193.690 €

VENUT

solars en venda

Parcel·la 38

Superfície: 1.833,00 m²
Edificabilitat: 1.283,10 m²st
Tipologia: indústria aïllada 2
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 50%
Preu: 115.479 €

VENUT

Parcel·la 39

Superfície: 2.120,00 m²
Edificabilitat: 1.484,00 m²st
Tipologia: indústria aïllada 2
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 50%
Preu unitari: 63 €/m²
Preu: 133.560 €
Més informació>>

Fase 1B d'urbanització

Les fases d’urbanització 1B i 1C tenen prevista la seva finalització al primer semestre de 2025.

terrenys industrials en venda al bergueda

Parcel·la 3

Superfície: 11.351,00 m²
Edificabilitat: 9.080,80 m²st
Tipologia: indústria aïllada 1
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 65%
Preu unitari: 63 €/m²
Preu: 715.113 €
Més informació>>

incasolsolars_terrenys industrial en venda

Parcel·la 26

Superfície: 13.031,00 m²
Edificabilitat: 5.863,95 m²st
Tipologia: indústria aïllada 3
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 65%
Preu unitari: 46 €/m²
Preu: 599.426 €
Més informació>>

incasol_venda de solars industrials

Parcel·la 35

Superfície: 3.550,00 m²
Edificabilitat: 2.485,00 m²st
Tipologia: indústria aïllada 2
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 55%
Preu unitari: 65 €/m²
Preu: 230.750 €
Més informació>>

incasol

Parcel·la 36

Superfície: 2.929,00 m²
Edificabilitat: 2.050,30 m²st
Tipologia: indústria aïllada 2
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 55%
Preu unitari: 70 €/m²
Preu: 205.030 €
Més informació>>

sòl industrial

Parcel·la 40

Superfície: 3.234,00 m²
Edificabilitat: 2.263,80 m²st
Tipologia: indústria aïllada 2
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 35%
Preu unitari: 65 €/m²
Preu: 210.210 €
Més informació>>

terrenys en venda_institut català del sòl

Parcel·la 62

Superfície: 13.031,00 m²
Edificabilitat: 5.863,95 m²st
Tipologia: indústria aïllada 3
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 70%
Preu unitari: 41 €/m²
Preu: 534.271 €
Més informació>>

Fase 1C d'urbanització

terrenos en venta_incasol

Parcel·la 8

Superfície: 11.187,00 m²
Edificabilitat: 8.949.60 m²st
Tipologia: indústria aïllada 1
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 70%
Preu unitari: 63 €/m²
Preu: 704.781 €
Més informació>>

incasol_terrenos en venta

Parcel·la 9

Superfície: 8.864,00 m²
Edificabilitat: 7.091,20 m²st
Tipologia: indústria aïllada 2
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 65%
Preu unitari: 63 €/m²
Preu: 558.432 €
Més informació>>

terrenys en venda_institut català del sòl

Parcel·la 10

Superfície: 6.822,00 m²
Edificabilitat: 5.457,60 m²st
Tipologia: indústria aïllada 3
A.M.R: 12 m
Ocupació màxima: 40%
Preu unitari: 60 €/m²
Preu: 409.320 €
Més informació>>

Aquestes parcel·les es comercialitzen com un únic lot.

* Preu vigent fins el 22 de maig de 2024.  (Aquest preu és merament informatiu i no té cap valor contractual).

On es troba?

Render sector Rocarodona - Olvan

olvan-rocarodona_solars a la venda

Com és el Polígon Industrial Rocarodona

Avantatges

Dades del sector

Andrew Marsal comercial incasol

Andrew Marsal

ESPECIALISTA
SÒL INDUSTRIAL
COMARQUES CENTRALS