Skip to content

Figueres – El Culubret

Figueres - El Culubret_solar residencial plurifamiliar en venda

Terreny residencial plurifamiliar
al sector de Figueres - El Culubret

L’Incasòl posa a la venda l’última parcel·la plurifamiliar disponible a l’actuació residencials El Culubret.

1 Solar plurifamiliar

Per a edificar 79 habitatges amb clau 41a.

Ubicació

Situat al carrer d’Avinyonet amb sortida directa a l’AP-7.

Entorn privilegiat

Al costat de l’estació de l’AVE, transport públic i equipament educatiu a l’abast. 

Solar residencial a la venda a
Figueres - El Culubret

Figueres - El Culubret_ solar a la venda

Terreny plurifamiliar 41a

Superfície: 7.917,50 m²
Sostre: 7.917,50 m²
Règim: HPO Concertat
Habitatges: 79
Consultar preu

Més informació >>

On es Troba?

Com és l'actuació residencial
El Culubret?

Avantatges

Dades del sector

angel Gil-comercial sol residencial-incasòl

Àngel Gil

ESPECIALISTA
SÒL RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR