Skip to content

Avís Legal

Aquest Avís Legal té l’objectiu d’informar-te dels teus drets i obligacions com a usuari d’aquest lloc web. Aquí trobaràs tota la informació que necessites sobre el portal comercial de l’Institut Català del Sòl , la seva activitat, les dades personals que recapta i la seva finalitat, així com les normes d’ús que regulen l’ús d’aquesta web.

En el moment en què accedeixis a aquest lloc web incasolsolars.cat, assumeixes la condició d’usuari, per la qual cosa el contingut d’aquest Avís Legal t’afecta directament. Per això, és important que ho llegeixis per a dissipar qualsevol dubte que puguis tenir i tenir coneixement de causa sobre les condicions que estàs acceptant.

Per a començar, has de saber que aquest lloc web compleix amb les normatives vigents en matèria de protecció de dades, amb l’objectiu d’aportar-te les garanties, la seguretat i la transparència que, com a usuari et corresponen, a l’hora d’utilitzar aquesta web.

Concretament, aquesta web s’ajusta al compliment de les següents normatives:
El *RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

La *LOPD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que adapta l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persona físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i completa les seves disposicions. Al mateix temps garanteix els drets digitals de la ciutadania conforme al mandat establert en l’article 18.4 de la Constitució.

La LSSI (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquesta web.

DADES D’IDENTIFICACIÓ

El responsable i titular del incasolsolars.cat és:
• Nom: INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (Incasòl)
• NIF: Q0840001B
• Domicili Social: Carrer Còrsega, 273, 08008, Barcelona.
• Activitat del lloc web: distribució de contingut relacionat amb la venda de sòl industrial i residencial propietat de l’Institut Català del Sòl.
• Correu electrònic: d_vasquez@gencat.cat

Les dades que ens facilitis amb el teu consentiment exprés, i d’acord a l’ús establert en aquesta Política de Privacitat, seran tractats conforme al que es disposa en el Reglament Europeu (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril i d’acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Això vol dir que les teves dades estan segures, d’acord al que estableix la llei.

NORMES D’ACCÉS Al LLOC WEB

Com a usuari de la nostra web, també tens una sèrie d’obligacions:
No podràs utilitzar aquest lloc web per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal.

No podràs realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa. Tu seràs l’únic responsable de la veracitat i exactitud dels continguts que introdueixis en aquesta web i de les dades personals que ens facilitis amb les finalitats previstes en la nostra Política de Privacitat.

També seràs l’únic responsable de la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial en els llocs de tercers als quals et puguem derivar des d’aquest lloc web per al desenvolupament de la nostra activitat.

Com a responsable del lloc web, incasolsolars.cat podrà interrompre el servei de la pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació si detecta un ús de la web o de qualsevol dels serveis que en la mateix s’ofereixen que pugui considerar-se contrari a l’expressat en el present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquest lloc web (text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis vigents sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

Com a titular d’aquest lloc web, incasolsolars.cat no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per part dels usuaris no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts és responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusión, total o parcial, de la informació continguda en la pàgina, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de incasolsolars.cat.

ENLLAÇOS O LINKS

Aquest lloc web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part nostra, per la qual cosa incasolsolars.cat no podrà ser considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal o uns altres que poguessin derivar-se.

Per tot això, et recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d’aquests llocs.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

En exercici del seu dret com a titular d’aquesta web, t’informem que incasolsolars.cat no es fa responsable en cap cas del següent:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la pàgina.

L’existència de virus, malware, programes maliciosos o nocius en els continguts.

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en aquest lloc web.

Dels danys que poguessin provenir de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aquest lloc web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, la qual cosa implica que, com a usuari, hauràs de donar el teu consentiment exprés abans de facilitar-nos dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició en les diferents seccions de la nostra pàgina.

Per a això, en honor de la transparència i l’exercici del teu dret, nostre deure és informar-te sobre les dades personals que recaptem, emmagatzemem i tractem i amb quines finalitats, tenint en qualsevol moment la possibilitat de revocar lliurement el teu consentiment.

Tota aquesta informació la podràs trobar en nostra POLITICA DE PRIVACITAT.

POLÍTICA DE COOKIES

Tal com t’informem res més accedir a la nostra web, aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers amb l’objectiu de proporcionar-te la millor experiència d’usuari i desenvolupar la nostra activitat.

En qualsevol moment, tindràs l’opció de configurar el teu navegador per a desestimar l’ús d’aquestes cookies que, en algun cas, afectaran la teva experiència d’usuari.

Per a accedir a la informació completa sobre l’ús de cookies en aquest lloc web, la seva finalitat i la seva desestimació, pots consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es troba sotmès a la legislació espanyola i catalana vigent.

En cas necessari, davant qualsevol tipus de controvèrsia de caràcter legal, incasolsolars.cat i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, incasolsolars.cat i l’usuari se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).

Si tens qualsevol dubte sobre aquest Avís Legal, pots enviar-nos un correu electrònic a d_vasquez@gencat.cat.